racingrescues.com - בעלי מקצוע
מאמרים

בעלי מקצוע

בעלי מקצוע

אנו צריכים אותם, זקוקים להם, פעמים רבות לא יכולים בלעדיהם – אילו הם בעלי המקצוע השונים.

למעשה, עם העליה ברמת החיים פעולות יום יומיות רבות שהורינו נהגו לבצע בעצמם, ואפילו לא התלוננו על זה, עברו לאחריותם של בעלי מקצוע שונים.

רוב האנשים נאלצים כיום לעבוד שעות ארוכות על מנת לממן את אורח החיים הפזרני שלהם – למעשה אנשים רבים עובדים הרבה יותר ממה שהרופא שלהם היה מאשר להם לו היו טורחים לשמוע בעצתו.

אמנם השכר הממוצע גבוה אך בשל היותם של רוב בעלי המקצוע עצמאיים, גם בעלי משכורות גבוהות במיוחד אינם זוכים בשכר שעה שווה לזה שהם משלמים לבעלי המקצוע.

יש אמנם לא מעט בעלי מקצוע מומחים שיודעים לבצע מטלה שרוב האנשים מן הישוב לא יצליחו לעשותה גם אם ישקיעו בה זמן רב. מדובר במקצועות סמי טכנולוגים כמו תיקון מזגנים ומוצרי חשמל, מקצועות השרברבות ופעולות אומנותיות כמו בניית נישות מגבס וציור ציורי קיר.

אך גם בעלי מקצוע שעושים למעשה כל מה שאדם ממוצע יודע לעשות זוכים לפרנסה – ובשפע.

תוכלו למצוא צבעים שנוסעים על ג'יפים חדשים בזכות העובדה שהם עושים את המטלה ששנואה כל-כך על רוב האנשים.

המשך מאמר